AA:n kevätjuhla / Kokkolan AA 50 v

Viikkokurkistus: Perhearvot, Antti Kaikkonen
huhtikuu 20, 2005
Viikkokurkistus: Lenkkitauko – mutta muita menoja, Esko Kurvinen
huhtikuu 27, 2005

AA:n kevätjuhla / Kokkolan AA 50 v

Kansanedustaja Risto Kuisma (sd) Kokkolan AA:n 50-vuotisjuhlassa / AA:n Kevätpäivillä 23.4.2005Hyvät AA:laiset, Arvoisa Juhlaväki, Hyvät Naiset ja Herrat,
Kiitän siitä kunniasta, että saan pitää tämän juhlapuheen. Sen lisäksi, että olen kansanedustaja ja Eduskunnan Elämäntapa- ja nuorisoryhmän eli Raittiusryhmän puheenjohtaja, olen alkoholisti ja Nimettömien Alkoholistien, AA:n, jäsen, vaikka en olekaan Nimetön. Olin juovana alkoholistina julkisuudessa ja sitä olen ollut ja olen myös toipuvana, raittiina alkoholistina. Sille en voi mitään, vaikka haluaisin. Olen julkisuuden suhteen tässä asiassa voimaton. Se on pitänyt minun viimeisen 15 vuoden aikana hyväksyä, vaikka se ei aina ole ollut helppoa.
Tämän juhlapuheen tärkeimmän sanoman, AA:n suuren merkityksen, tuon teille oman elämänkertani avulla.
Talvella 1990 painoin yli 130 kiloa. Olin ketjupolttaja. Söin lääkkeitä ahdistukseen, masennukseen ja unettomuuteen. Verenpaineeni temppuili huolimatta lääkehoidosta. Olin ruumiillisesti ja henkisesti rapakunnossa. Minulla oli alkoholiongelma.
Olin lähestymässä omaa pohjaani. Sitä pistettä, jossa olisin kasvotusten alkoholiriippuvuuden todellisuuden kanssa. Hävisin alkukesästä SAK:n puheenjohtajanvaalin ja puhuin humalassa SDP:n puoluekokouksessa, jossa olin ehdolla puolueen puheenjohtajaksi.
Elokuussa 1990 olin pohjalla. Viimeisenä keinona harkitsin itsemurhaa. Se oli ainoa jäljellä oleva keino jatkaa pakoa; olla pelkuri ja välttää ikävän, häpeällisen totuuden kohtaaminen.
Työmatkalla Firenzessä, Italiassa, lohduttomassa yksinäisyydessä, nöyrryin. Myönsin itselleni, että minulla oli niin suuri ongelma suhteessa alkoholiin, että en selviäisi siitä yksin, vaan tarvitsen apua. Tosin en silloin tiennyt, onko mitään apua edes olemassa. Luulin, että kenelläkään toisella ihmisellä ei ole, eikä ole ollut, samanlaista ongelmaa, mitä minulla silloin oli.
Selvisin matkalta Suomeen, menin työterveyslääkäriin joka ohjasi minut ylilääkäri Reijo Ojutkankaan puheille. Siellä minulle selvisi, mikä minua vaivasi. Olin alkoholisti. Oli valtava helpotus saada ongelmalle nimi ja puitteet sekä samalla nähdä mahdollisuus sen ratkaisuun. Tuosta hetkestä alkoi tie takaisin kohti tervettä elämää.
Samana päivänä ymmärsin, mikä on AA. Siitä alkaen olen parhaan kykyni mukaan yrittänyt elää AA:n 12-askeleen ohjelman mukaan. Samana syksynä olin potilaana Kalliolan Klinikoiden Myllyhoidossa. Tämä Minnesota-malliin perustuva, AA:n ohjelmaan nojaava hoito antoi hyvän ymmärryksen raittiin elämän alkuun.
Vaikka ei se helpolta silloin tuntunut, pääsin irti; ei vain viinasta, vaan myös kaikesta kemiasta eli myös mielialalääkkeistä. Muutama kuukausi myöhemmin sain ylimääräisen palkinnon; verenpainelääkitys todettiin tarpeettomaksi.
Aiemmin tietoni AA:sta olivat vähäiset. Tai oikeastaan minulla ei ollut mitään tietoa; vain kokoelma väärää luuloa. Vähäisen tietoni takana oli alitajuinen, johdonmukainen tiedon välttely. Koska en halunnut myöntää alkoholiongelmaani, en halunnut tietää asiasta mitään. Ajattelin, että sellaista, mistä ei ole tietoa, ei ole olemassa. Kun ei ole ongelmaa, ei tarvitse tehdä mitään ongelman ratkaisemiseksi. Tällaisen päättelyn taakse pakenin yli vuosikymmeneksi, jotta vältin kohtaamasta häpeälliseksi kokemani suhteen alkoholiin. Olin hyvin tyypillinen alkoholisti, joka kieltää ongelmansa viimeiseen asti.
Yleinen ”puolivakava” käsitys yhteiskunnassa on, että viinaan sortunut ihminen voi raitistua vain joko tulemalla uskoon tai rakastumalla. En halua kieltää rakastumisen tai uskoontulon tehoa, mutta on tärkeää todeta, että on myös järkiperäinen tie: AA:n 12-askeleen ohjelma. Se on oman kokemukseni ja tietojeni mukaan erinomainen tie pois päihderiippuvuudesta. Tämä tie on jokaisen alkoholistin käytettävissä.
AA:han liittymiseen ei tarvita mitään muuta kuin nöyryyttä. Itse raitistuin vain ja ainoastaan AA:n avulla. Käytin AA-yhteisön ohella tukenani myös AA:laisia ystäviä, lääkäreitä, psykologeja ja hengenmiehiä.
En raitistunut siksi, että tulin uskoon, kuten moni raitistunut julkisuuden henkilö on lehdissä kertonut. Päinvastoin, järjestys oli toinen, sillä vuosien varrella, kun raittiutta kertyi lisää, myös henkinen ja hengellinen elämäni palautui ja tervehtyi. Se, mikä AA:n ohjelmassa oli alussa ärsyttänyt, alkoi vetää puoleensa. Vähitellen kiinnostuin kristinuskosta, liityin takaisin kirkkoon ja tätä nykyä olen kotiseurakuntani kirkkoneuvoston jäsen. Olen saanut takaisin myös henkisen ja hengellisen terveyden.
Fyysisen terveyden sain takaisin paljon nopeammin. Vuosi raitistumisesta, juoksin jo ensimmäisen maratonin. Jo sitä ennen olin hiihtänyt Finlandia-hiihdon. Terveen raittiin elämäntavan myötä paino oli pudonnut 40 kiloa, tupakka ja kaikki lääkkeet olivat jääneet pois. Vain vuotta aikaisemmin olin pitänyt itseäni kuolemansairaana.
AA:n hengellinen ohjelma on antanut avun minullekin, vaikka minulla ei AA:ssakaan ole ollut nimettömyyden antamaa suojaa. Omien kokemusteni perusteella uskallan sano, että jokainen alkoholisti voi mennä AA:n paikalliseen ryhmään, vaikka ammatti, asema tai muu seikka tuntuisi mahdottomalta esteeltä. AA:han menon todellisena esteenä voi olla vain nöyryyden puute ja puuttuva halu päästä irti alkoholista. Oman käsitykseni mukaan jokainen alkoholisti haluaa päästä irti viinasta, joten ainoa todellinen este on vaikeus nöyrtyä. Toisaalta uskon, että omin voimin, ilman muiden apua, ei alkoholisti pääse irti viinasta. Alkoholiongelmaan on yksinkertainen ratkaisu; mennä AA-ryhmään ja tunnustaa rehellisesti ja vilpittömästi, olen alkoholisti. Yksinkertainen, mutta ei helppo ratkaisu.
Itse ajattelen, että jokaisen alkoholistin pitää kohdata oma pohjansa, pisteen jota alemmaksi ei halua mennä, jotta tarvittava nöyryys avun pyytämiseen löytyy. Itse kohtasin tuon pohjan elokuussa 1990. Sen jälkeen jokainen päivä elämässä on ollut edeltäviä vuosia parempi. Näin on ollut, vaikka aina se ei ole siltä tuntunut.
Eläminen raittiina ei ole vain juhlaa. Monesti se on hyvin kivuliasta. Raittiuden alkuhuuman, ns AA-humalan, jälkeen koittaa arki, ja oma ja lähipiirin ilo raitistumisesta laimenee. Elämän ja siihen kuuluvat vaikeudet joutuu kohtaamaan selvin päin. Ei ole enää viinaa ja pillereitä, joiden suojaan voi paeta. Ikävyydet, vaikeudet ja omat puutteet ja heikkoudet on kohdattava. Stressiä ja ahdistusta eivät lievitä rauhoittavat lääkkeet, vaan tilanteet on kohdattava ilman niiden apua. Alussa se oli tuskallista. Mutta se kannatti tehdä. Ajan mittaan siitä saa valtavan hyödyn.
Raitistuneen alkoholistin tai muuten raittiin ihmisen elämää nyky-Suomessa varjostaa päihdemyönteinen kulttuuri. Raittiille elämäntavalle ei tunnut yhteiskunnassa olevan tilaa. Raitis ihminen kokee olevansa poikkeava, kuuluvansa vähemmistöön. Pitemmän päälle se rasittaa, vaikka siihen ei yleensä kiinnitä huomiota.
”AA-huuma” on hyvä voimanlähde, mutta siinäkin tulee arjen hetki. AA:n ohjelmasta sinänsä saa kyllä elämälle pysyvää apua. Kahdentoista askeleen toipumisohjelmaan tiivistynyt AA-filosofia antaa mallin koko elämälle ja elintavoille. Se ei ole huono malli, vaan päinvastoin erinomainen kokoelma elämänohjeita, joiden noudattaminen on hyväksi jokaiselle ihmiselle, siitä riippumatta, onko hänellä ollut ongelmia alkoholin tai muiden huumeiden kanssa.
AA:n ohjelma perustuu sellaisille moraalisille ja eettisille arvoille, jotka sisältyvät kristinuskoon ja muihin samoilta syntysijoilta lähteneisiin suuriin uskontoihin. Nämä moraalisäännöt ja eettiset ohjeet ovat vaativia. Jos pystyy elämään niiden mukaan, saa elämältä paljon muutakin hyvää kuin raittiuden.
Oman kokemukseni perusteella elämällä AA:n ohjelman mukaan pysyy varmasti raittiina. Jo pelkkä vilpitön pyrkimys noudattaa elämässään AA:n kahdentoista askeleen ohjelmaa tuo pysyvän raittiuden.
Kriisissä on mahdollisuus, on jo kulunut sanonta, mutta totta. Itse olen saanut paremman elämän, mitä olisin ilman murrosta, kriisiä, voinut saada. Olen myös saanut takaisin sen, minkä menetin ja anteeksi sen, mitä rikoin.
Vaikka olen yrittänyt elää rehellisesti suhteessa itseeni, lähiympäristöön ja koko yhteiskuntaan on elämässäni ollut virheitä ja vaikeuksia myös viimeisen 15 vuoden aikana. En ole aina kestänyt menestystä, vaan olen unohtanut nöyryyden. Raittiutta nuo omavoimaisuuden hetket eivät ole vieneet, mutta ovat saattaneet minut muuten tarpeettomiin vaikeuksiin.
Oman elämäni päämäärä on tyyneys ja mielenrauha. Ajattelen, että sen saavutan kun elän siten, kuin kunnon ihmisen tulee elää. Kunnolliseen elämään kuuluu raittius.
Hyvät kuulijat
Lopuksi lämpimät onnittelut Eduskunnan ja sen Raittiusryhmän ja omasta puolestani Kokkolan AA:lle 50-vuotisesta toiminnasta. Pyyteetön toimintanne on auttanut tuhansia alkoholisteja ja heidän läheisiään ja pelastanut satoja sieluja. On tärkeää viedä 12-askeleen sanomaa eteenpäin. AA ei ole eikä saa olla salaseura, vaan sanoman täytyy olla jokaisen alkoholistin saatavilla. Vaikka nimettömyys henkilökohtaisella tasolla on tärkeä suoja, ei se ole AA:n toiminnan tavoite. Meidän ei pidä luottaa vain AA:n vetovoimaan, vaan aktiivisesti viedä sanomaa kaikille kärsiville alkoholisteille.
Toivotan Suomen AA:lle ja kaikille Nimettömille Alkoholisteille menestystä, iloa ja raittiutta; päivä kerrallaan.